สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง แลนด์มาร์คจังหวัดเลย

รายละเอียดการเดินทางจาก สกุลปลั่งรีสอร์ท สู่สถานที่ต่างๆจากแผนที่

การเดินทางเพื่อเข้าพัก สกุลปลั่งรีสอร์ท ลูกค้าสามารถใช้ Google Maps
พิมพ์คำว่า “สกุลปลั่งรีสอร์ท” หรือพิมพ์พิกัดนี้ได้เลย 17.302061, 101.794861

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

จังหวัดเลย จาก สกุลปลั่งรีสอร์ท ระยะทางทั้งสิ้น 22 กม. ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 201 หรือสำหรับลูกค้าที่ใช้ Google Maps สามารถพิมพ์พิกัดนี้ได้เลย พิกัด 17.495432, 101.720500 สำหรับพิกัดนี้จะเป็นพิกัด ณ ทางแยกเพื่อเดินทางต่อไปยังอำเภอภูเรือกับอำเชียงคาน

ท่าอากาศยานเลย จาก สกุลปลั่งรีสอร์ท ระยะทางทั้งสิ้น 19 กม. ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 201 หรือสำหรับลูกค้า ที่ใช้ Google Maps สามารถพิมพ์พิกัดนี้ได้เลย พิกัด 17.445279, 101.726791 สำหรับพิกัดนี้จะเป็นพิกัด ณทางเข้าท่าอากาศยานเลย

อำเภอเชียงคาน จาก สกุลปลั่งรีสอร์ท ระยะทางทั้งสิ้น 74 กม. ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 201 หรือสำหรับลูกค้าที่ใช้ Google Maps สามารถพิมพ์พิกัดนี้ได้เลย พิกัด 17.894820, 101.653873 สำหรับพิกัดนี้จะเป็นพิกัด ณ จุดถนนคนเดินที่นักท่องเที่ยวชอบไปเดินเที่ยวกัน

อำเภอภูเรือ จาก สกุลปลั่งรีสอร์ท ระยะทางทั้งสิ้น 59.9 กม. ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 201/ 2016/2140/3002/ และ 21 หรือสำหรับลูกค้าที่ใช้ Google Maps สามารถพิมพ์พิกัดนี้ได้เลย พิกัด 17.45332,101.3622 สำหรับพิกัดนี้จะเป็นพิกัด ณ ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ

อำเภอด่านซ้าย จาก สกุลปลั่งรีสอร์ท ระยะทางทั้งสิ้น 92.8 กม. ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 201/ 2016/2140/3002/21/2013/ และ 2114 หรือสำหรับลูกค้าที่ใช้ Google Maps สามารถพิมพ์พิกัดนี้ได้เลย พิกัด 17.274287, 101.148930 สำหรับพิกัดนี้จะเป็นพิกัด ณ ทางเข้าพิพิธภัณฑ์ผีตาโขน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

วัดพระธาตุศรีสองรัก จาก สกุลปลั่งรีสอร์ท ระยะทางทั้งสิ้น 94.2 กม. ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 201/ 2016/ 2140/3002/21/2013/ และ 2014 หรือสำหรับลูกค้าที่ใช้ Google Maps สามารถพิมพ์พิกัดนี้ได้เลย พิกัด 17.270011, 101.142411 สำหรับพิกัดนี้จะเป็นพิกัด ณ ทางเข้าวัดพระธาตุศรีสองรัก คำเตือน ห้ามสีแดงเข้า ! ! “นมัสการพระธาตุศรีสองรัก” เดี๋ยวจะไปเสียเที่ยว

สวนผาหินงาม จาก สกุลปลั่งรีสอร์ท ระยะทางทั้งสิ้น 46 กม. ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 201 และ 4016 หรือสำหรับลูกค้าที่ใช้ Google Maps สามารถพิมพ์พิกัดนี้ได้เลย พิกัด 17.050365, 101.743052 สำหรับพิกัดนี้จะเป็นพิกัด ณ จุดจอดรถสวนผาหินงาม

ภูป่าเปาะ ( ฟูจิเมืองไทย ) จาก สกุลปลั่งรีสอร์ท ระยะทางโดยประมาณ 52 กม.ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 201 และ 4016 โดยเข้าไปทางเดียวกับ สวนหินผางาม สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ผู้ใหญ่บ้านผาหวาย คุณบุญลือ พรมหาลา หมายเลขโทรศัพท์ 089-7646829
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย โทร 042-812-812
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุโทร 042-894-254
หมายเหตุ เนื่องจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ยังไม่เคยลงพื้นที่จึงไม่สามารถบอกพิกัดได้ชัดเจน แนะนำให้ลูกค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเดินทาง

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จาก สกุลปลั่งรีสอร์ท ระยะทางทั้งสิ้น 61 กม. ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 201 และ 2019 หรือสำหรับลูกค้าที่ใช้ Google Maps สามารถพิมพ์พิกัดนี้ได้เลย พิกัด 16.871372, 101.845713 สำหรับพิกัดนี้จะเป็นพิกัด ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึง

จังหวัดใกล้เคียง

จังหวัดอุดรธานี จาก สกุลปลั่งรีสอร์ท ระยะทางทั้งสิ้น 125 กม.
จังหวัดหนองบัวลำภู จาก สกุลปลั่งรีสอร์ท ระยะทางทั้งสิ้น 74.8 กม.
จังหวัดหนองคาย จาก สกุลปลั่งรีสอร์ท ระยะทางทั้งสิ้น 176 กม.
จังหวัดบึงกาฬ จาก สกุลปลั่งรีสอร์ท ระยะทางทั้งสิ้น 311 กม.
จังหวัดขอนแก่น จาก สกุลปลั่งรีสอร์ท ระยะทางทั้งสิ้น 190 กม.
จังหวัดเพชรบูรณ์ จาก สกุลปลั่งรีสอร์ท ระยะทางทั้งสิ้น 172 กม.
จังหวัดพิษณุโลก จาก สกุลปลั่งรีสอร์ท ระยะทางทั้งสิ้น 237 กม.
กรุงเทพมหานคร จาก สกุลปลั่งรีสอร์ท ระยะทางทั้งสิ้น 540 กม.

ร้านอาหารใกล้เคียง

ร้านอาหารที่มาจังหวัดเลยแล้วไม่ได้กินเหมือนมาไม่ถึง (จากผู้เคยรับประทานจริง)

ร้านก๋วยเตี๋ยวนิด
อ.วังสะพุง จาก สกุลปลั่งรีสอร์ท ระยะทางทั้งสิ้น 3 กม. ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 201 เส้นทางมุ่งหน้าจังหวัดเลย อยู่ตรงข้าม ปั้มบางจาก อ.วังสะพุง หรือสำหรับลูกค้าที่ใช้ Google Maps สามารถพิมพ์พิกัดนี้ได้เลย พิกัด 17.310839, 101.773778 สำหรับพิกัดนี้จะเป็นพิกัด ณ หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวนิด

ร้านก๋วยเตี๋ยวนิด 2
อ.วังสะพุง จาก สกุลปลั่งรีสอร์ท ระยะทางทั้งสิ้น 5 กม. ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 201 และ 2016 เส้นทางมุ่งหน้าสู่ อ.ภูหลวง หรือสำหรับลูกค้าที่ใช้ Google Maps สามารถพิมพ์พิกัดนี้ได้เลย พิกัด 17.284538, 101.758978 สำหรับพิกัดนี้จะเป็นพิกัด ณ หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวนิด 2

ร้านข้าวเปียกปาก
จาก สกุลปลั่งรีสอร์ท ระยะทางทั้งสิ้น 25 กม. ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 201 อยู่ในตัวเมืองจังหวัดเลย หรือสำหรับลูกค้าที่ใช้ Google Maps สามารถพิมพ์พิกัดนี้ได้เลย พิกัด 17.488731, 101.726287 สำหรับพิกัดนี้จะเป็นพิกัด ณ หน้าร้านข้าวเปียกปาก… เลยนะจ๊ะ

ร้านส้มตำป้าคูน
จาก สกุลปลั่งรีสอร์ท ระยะทางทั้งสิ้น 4.3 กม.ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 201 อยู่ในตัวเมืองวังสะพุง หรือสำหรับลูกค้า ที่ใช้ Google Maps สามารถพิมพ์พิกัดนี้ได้เลย พิกัด 17.310131, 101.765786 สำหรับพิกัดนี้จะเป็นพิกัด ณ แถวๆหน้าร้าน

ร้านส้มตำทองฤทธิ์
จาก สกุลปลั่งรีสอร์ท ระยะทางทั้งสิ้น 3.8 กม.ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 201 อยู่ในตัวเมืองวังสะพุง หรือสำหรับลูกค้าที่ใช้ Google Maps สามารถพิมพ์พิกัดนี้ได้เลย พิกัด 17.313741, 101.768203 สำหรับพิกัดนี้จะเป็นพิกัด ณ แถวๆหน้าร้าน

ร้านแววตา ข้าวหมูแดง
จาก สกุลปลั่งรีสอร์ท ระยะทางทั้งสิ้น 25.2 กม. ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 201 อยู่ในตัวเมืองจังหวัดเลย หรือสำหรับลูกค้าที่ใช้ Google Maps สามารถพิมพ์พิกัดนี้ได้เลย พิกัด 17.487778, 101.731073 สำหรับพิกัดนี้จะเป็นพิกัด ณ แถวๆหน้าร้าน

ร้านขนมเบื้องญวน
จาก สกุลปลั่งรีสอร์ท ระยะทางทั้งสิ้น 25.2 กม. ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 201 อยู่ในตัวเมืองจังหวัดเลย หรือสำหรับลูกค้าที่ใช้ Google Maps สามารถพิมพ์พิกัดนี้ได้เลย พิกัด 17.482617, 101.725076 สำหรับพิกัดนี้จะเป็นพิกัด ณ แถวๆหน้าร้าน

ร้านอาหารหน้าวัง
จาก สกุลปลั่งรีสอร์ท ระยะทางทั้งสิ้น 5.3 กม. ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 201 หรือสำหรับลูกค้าที่ใช้ Google Maps สามารถพิมพ์ชื่อ “ร้านอาหารหน้าวัง” หรือพิกัดนี้ได้เลย พิกัด 17.322732, 101.760545 สำหรับพิกัดนี้จะเป็นพิกัด ณ หน้าร้านอาหารหน้าวัง… เลยนะจ๊ะ

ข้าวต้ม ด่านเฮงหลี
จาก สกุลปลั่งรีสอร์ท ระยะทางทั้งสิ้น 1.7 กม. ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 210 หรือสำหรับลูกค้าที่ใช้ Google Maps สามารถพิมพ์พิกัดนี้ได้เลย พิกัด 17.3 01203, 101.779437 สำหรับพิกัดนี้จะเป็นพิกัด ณ หน้าร้านข้าวต้ม ด่านเฮงหลี… เลยนะจ๊ะ

ร้านก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย วังสะพุง
จาก สกุลปลั่งรีสอร์ท ระยะทางทั้งสิ้น 2.7 กม. ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 201 หรือสำหรับลูกค้าที่ใช้ Google Maps สามารถพิมพ์พิกัดนี้ได้เลย พิกัด 17.308314, 101.775148 สำหรับพิกัดนี้จะเป็นพิกัด ณ หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย วังสะพุง … เลยนะจ๊ะ

เจ้ปิ้ก ที่ว่าการ อ.วังสะพุง
จาก สกุลปลั่งรีสอร์ท ระยะทางทั้งสิ้น 3.2 กม. ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 210 อยู่ข้างที่ว่าการอำเภอวังสะพุง หรือสำหรับลูกค้าที่ใช้ Google Maps สามารถพิมพ์พิกัดนี้ได้เลย พิกัด 17.301260, 101.767922 สำหรับพิกัดนี้จะเป็นพิกัด ณ หน้าร้านเจ้ปิก ที่ว่าการ อ.วังสะพุง … เลยนะจ๊ะ